SAFI – Språkapp för inkludering

SAFI står för Språkapp för inkludering och är en IT-lösning som förenklar kommunikation, detta oavsett språk. SAFI är en applikation för smartphones, surfplattor och webb som gör det möjligt att enkelt skicka och ta emot meddelanden. SAFI finns idag i flera olika versioner.

SAFI skol- och förskoleversion förenklar kommunikation mellan skola/förskola och föräldrar. Lärare och pedagoger kan enkelt skicka meddelanden på svenska till elevernas föräldrar och föräldrarna tar emot meddelandet översatt till det språk de själva valt i SAFI. Föräldern svarar på sitt språk men skolan får svaret på svenska.

Föräldrar har också möjlighet att skicka meddelanden till skola/förskola.

Med andra ord en tvåvägskommunikation utan språkförbistringar och komplikationer.

Alla meddelanden i SAFI är standardmeddelanden som är översatta av professionella översättare och sedan spelas in av tolkar. I SAFI finns en uppläsningsfunktion som gör att man kan lyssna på alla meddelanden. Det gör att SAFI även fungerar för analfabeter.

SAFI klarar upp till 82 olika språk.