Idag finns SAFI i följande versioner:

SAFI-skola_80px   SAFI-forskola_80px   SAFI-sjukvard_80px   SAFI-EKB_80px   SAFI-intro_80px   SAFI-F_80px

SAFI Skola

SAFI Skola förenklar kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare. Meddelanden i SAFI Skola är anpassade till skolverksamhet. Lärare kan till exempel enkelt informera vårdnadshavare om att eleverna har läxa, prov, friluftsdagar och ledighet. Skolköket kan via SAFI ta del av frånvaroanmälningar och på så sätt anpassa matportionerna och minska matsvinnet.

SAFI Förskola

SAFI Förskola förenklar kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Meddelanden i SAFI Förskola är anpassade till förskoleverksamhet. Till exempel kan SAFI Förskola vara ett bra verktyg för att informera föräldrar om att blöjorna är på väg att ta slut, att det är dags att skicka med extra ombyte till barnet, eller att förskolan håller stängt pga. planeringsdag.

SAFI Sjukvård

Målet med SAFI Sjukvård är att förenkla kommunikationen oavsett språk mellan patienter och sjukhuspersonal. Kommunikation ska kunna ske med inlagda patienter (direktkommunikation) eller utskrivna patienter(distanskommunikation).
Med direktkommunikation kan läkare eller sjukhus personal konversera med patienter oavsett språk. Denna direktkommunikationsmodul kan användas vid undersökningar, inskrivningar eller för dagliga frågor och svar.

SAFI Sjukvård har tagits fram i samarbete med Karolinska Onkologiska kliniken. Nu körs den på Anestesi/OP på Södertälje sjukhus.

SAFI EKB

EKB står för ensamkommande barn och syftet med SAFI EKB är att förenkla kommunikation mellan ensamkommande barn, god man, samhälle samt personal på boende. Barnen kan ta del av information om vilka stöd som finns oavsett språk och läskunnighet. SAFI EKB tas fram i samarbete med Attendo.

SAFI Intro

Intro står för introduktion till samhället och syftet med SAFI Intro är att förenkla kommunikation mellan de nyanlända, samhället samt personal på boende. De kan också ta del av information gällande samhället oavsett språk och läskunnighet. SAFI Intro tas fram i samarbete med Attendo.

SAFI F

SAFI för personer med funktionsnedsättning.

I maj 2015 vann SAFI Post och Telestyrelsens Innovationstävling och fick 1,2 miljoner för att anpassas för personer med funktionshinder. Projektet sträcker sig till slutet av 2016 och resultatet blir SAFI F, en version av SAFI som kan användas på särskolor, boenden och av föräldrar. SAFI F tas fram i samarbete med Nytida.